معرفی مرغ نژاد کاب
اقدام شركت كاب در جهت بهسازي قابليتهاي ژنتيكي مرغ کاپ بمنظور دسترسي به عملكرد بهتر گله هاي مادر وگوشتي آن استمرار دارد اگرچه دست يافتن به قابليتهاي ژنتيكي و تداوم توليد گله موجود نياز به برنامه هاي مديريتي خوب در محل پرورش وتوليد دار
موفقييت گله هاي مادر گوشتي در سراسر جهان باعث شده كه تجارب قابل توجه وگسترده اي از پرورش نژاد کاب گوشتی در شرايط گوناگون آب وهوايي و سيستمهاي مختلف پرورش كسب گردد
راهنماي مديريت براي راهنمايي شما در مديريت وبرنامه ريزي گله کاب گوشتی تدوين گشته است .مديريت بايستي نيازهاي اوليه گله راتامين نموده و برنامه ها را به نحوي تنظيم نمايد كه حداكثر بهره وري از قابليتهاي نژادي رانيز حاصل نمايد
شما ميتوانيد با توجه به شرايط منطقه اي و تجارب شخصي بعضي از رهنمودهاي اين مجموعه را تعديل نماييد و در اين ارتباط گروه فني كاب آماده هرگونه راهنمايي ميباشد
راهنماي مديريت گله هاي کاب فاكتورهاي اساسي كه در عملكرد گله مؤثر ميباشد را نشان ميدهدواين فقط بخشي از سرويس اطلاعات فني ما ميباشد كه شامل مديريت جوجه كشي و مديريت گله هاي گوشتي ، بولتن هاي فني و همچنين نمودارها و جداول فني عملكرد گله ها ميباشد
توصيه هاي ما مبني بر دانش روز وتجربياتي است كه در سراسر جهان كسب شده است . شما بايد از قوانين منطقه اي كه ممكن است بر مديريتي كه شما اتخاذ مينماييد تاثير گذار باشد كاملا آگاه باشيد
راهنماي مديريت مرغ مادر گوشتي کاب گوشتی در حد يك مرجع بوده وبايستي با دانش وآگاهي كه از تجارب علمي و كارشناسي شما بدست آمده تكميل شود تا بتوانيد نتيجه بهتري از گله کاب گوشتی بدست آوريد
تجديد نظر شده در سال 2001
عملكرد گله مادر
ارقام ذكر شده در اين راهنما آنچه را كه ميتوان به آن رسيد نشان ميدهد در حاليكه مديريت گله ، بيماريها و ساير فاكتورها اثر اساسي در عملكرد گله دارد .اعداد ونمودارها بر اساس نتايج بدست آمده از تعدادي گله در شرايط خوب مديريتي تدوين شده است
بدلائل مختلف ممكن است نوساناتي كمتر ويا بيشتر از ارقام فوق الذكر بوجود آيد ، به عنوان مثال ميزان مصرف غذا ميتواند به طرز قابل توجهي تحت تاثير شكل دان (آردي،پلت )،مقدار انرژي و درجه حرارت سالن قرار گيرد
بنا براين اطلاعات فوق الذكر نبايد بعنوان مشخصه ويا استاندارد ديده شود بلكه بايد بعنوان رهنموني در عملكرد گله باشد
آماده سازي وقرنطينه فارم
فارمي كه جوجه ريزي در آن انجام ميشود بايد حتي الامكان ازفارم طيور مسن دور باشد.جوجه ريزي بايد با استفاده از برنامه تمام پر و تمام خالي صورت گيرد .(all-in ,all-out)
از جوجه ريزي چند سني در يك فارم اجتناب كنيد.از اجراي برنامه ايمني خوب مطمئن شويد.كساني كه ازگله جوان مراقبت ميكنند نبايد از گله هاي مسن رفت وآمد كنند.بازديد از فارم ممنوع شود مگر در مواقع ضروري . حذف ويا كاهش بيماريها افشین تخ تخ طعم خوش لحضه ها،از دقت وتوجه در آماده سازي شروع ميشود.برنامه شستشو ونظارت بايد در كل فارم انجام شده و تمام لوازم و تجهيزات بايد مورد بررسي قرار گيرند تااز تميزي و صحت كار آنها اطمينان حاصل نماييد
سالن وتجهيزات آن بايستي بطور كامل شستشو وضدعفوني شوند

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نظر دهنده باشید “تخم نطفه دار مرغ کاب 1000 تومان”

طراحی سایت ، طراح وب