نمایش دادن همه 2 نتیجه

تخم نطفه دار مرغابی خالدار استرالیایی

تومان80,000
تخم نطفه دار مرغابی خالدار استرالیایی ( قیمت سال 1401 تخم نطفه دار مرغابی خالدار : 80.000 تومان است )

تخم نطفه دار اردک پکنی 6,000 تومان

در مورد اردک پکنی {قیمت تخم نطفه دار اردک پکنی = 6.000 هزار تومان} در صنعت تولید گوشت طیور, گوشت