نمایش یک نتیجه

تخم نطفه دار مرغ ساسکس 25,000 تومان

معرفی مرغ ساسکس {قیمت تخم نطفه دار مرغ ساسکس = 25.000 هزار تومان} مبداء اين نژادها از جزيره بريتانيا است