آشنایی با آناتومی مرغ

آشنایی با آناتومی مرغ : قبل از معرفی آناتومی مرغ، بهتر است نگاهی اجمالی به تاریخچه اهلی شدن و پرورش این پرنده بندازیم. تحقیقات اخیر نشا...

ادامه مطلب