نمایش دادن همه 3 نتیجه

تخم نطفه دار طوطی برزیلی

تومان150,000
تخم نطفه دار طوطی برزیلی ( قیمت سال 1401 تخم طوطی برزیلی : 150.000 تومان میباشد ) طوطی های برزیلی‌

تخم نطفه دار مرغابی آنکونا

تومان80,000
تخم نطفه دار مرغابی آنکونا قیمت سال 1401 تخم مرغابی آنکونا : 80.000 تومان میباشد آنکوناها  نسبت به اردک های

تخم نطفه دار مرغابی خالدار استرالیایی

تومان80,000
تخم نطفه دار مرغابی خالدار استرالیایی ( قیمت سال 1401 تخم نطفه دار مرغابی خالدار : 80.000 تومان است )