آبخوری و دانخوری پرنده

ساخت آبخوری و دانخوری برای پرنده در منزل

گاهی برای پرورش پرنده در خانه نیازی به خرید تجهیزات گران قیمت نیست و با استفاده از وسایل دور ریختنی و بلااستفاده موجود در خانه نیز می ت...

ادامه مطلب