نمایش یک نتیجه

پرکن بوقلمون (صنعتی)

پرکن بوقلمون (صنعتی) این مدل دستگاه پرکن، برای پرندگانی مثل بوقلمون و غاز و اردک و قو که درشت هیکل