نمایش یک نتیجه

هیتر برقی-تابشی (یک متر-یک المنت)

هیتر برقی-تابشی (یک متر-یک المنت) هیترهای تابشی برای تامین گرمایش محیط های نسبتاً کوچکی که در آنها رفت و آمد