نمایش دادن همه 4 نتیجه

هیتر برقی-تابشی (2متری-2المنت)

هیتر برقی-تابشی (2متری-2المنت) هیتر تابشی برقی دو متری از تجهیزات حرارتی با توان گرمایشی مناسبی است. منشا ساخت این هیترها،

هیتر برقی-تابشی (دو متر-تک المنت)

هیتر برقی-تابشی (دومتر-تک المنت) هیتر تابشی 2متری با استفاده از المنت های مخصوصی که دارد، امکان ارائه ی توان گرمایشی

هیتر برقی-تابشی (یک متر-دوالمنت)

هیتر برقی-تابشی (یک متر-دوالمنت) هیتر برقی تابشی با توان گرمایشی 2500 وات برای محیط هایی که متراژی حدود 15 تا

هیتر برقی-تابشی (یک متر-یک المنت)

هیتر برقی-تابشی (یک متر-یک المنت) هیترهای تابشی برای تامین گرمایش محیط های نسبتاً کوچکی که در آنها رفت و آمد