نمایش یک نتیجه

میکسر 3 تن-مرغداری و گاوداری

میکسر 3 تن-مرغداری و گاوداری در خطوط تولید دان در مرغداری ها، اجزاء دان پس از عبور از آسیاب وارد