نمایش یک نتیجه

میوه خشک کن-180 سینی-6 کابین

میوه خشک کن-180 سینی-6 کابین میوه خشک کن صنعتی 180 سینی دارای 6کابین با گنجایش نامی 750 کیلوگرم میوه میباشد.