نمایش دادن همه 2 نتیجه

رطوبت ساز دیسکی/پروانه ای 10000

رطوبت ساز دیسکی/پروانه ای 10000 رطوبت ساز پروانه ای مدل 10000 توانایی رطوبت دهی 40 لیتر بر ساعت را دارد

رطوبت ساز دیسکی/پروانه ای 8000

رطوبت ساز دیسکی/پروانه ای 8000 طوبت ساز مدل 8000 به نام مه پاش نیز شناخته میشود که هم برای تامین