نمایش یک نتیجه

تخم نطفه دار مرغ ساسکس 5,000 تومان

معرفی مرغ ساسکس {قیمت تخم نطفه دار مرغ ساسکس = 18.000 هزار تومان} مبداء اين نژادها از جزيره بريتانيا است