نمایش دادن همه 6 نتیجه

تخم نطفه دار ایام سمانی 80.000 هزار تومان | تخم نطفه دار

تومان35,000
مرغ و خروس ایام سمانی تخم نطفه دار ایام سمانی 800.000 هزار تومان | تخم نطفه دار در اینجا می

تخم نطفه دار قرقاول لیدی 42/000 تومان

قرقاول لیدی تخم نطفه دار قرقاول لیدی 110/000 تومان , جمعیت قرقاول‌ها رو به کاهش است اما در خطر انقراض

تخم نطفه دار عروس هلندی آلبینو 30,000 تومان

معرفی طوطی عروس هلندی آلبینو: {قیمت تخم نطفه دار عروس هلندی = 192.000 هزار تومان} عروس هلندی آلبینو بخشی از

تخم نطفه دار اردک پکنی 6,000 تومان

در مورد اردک پکنی {قیمت تخم نطفه دار اردک پکنی = 6.000 هزار تومان} در صنعت تولید گوشت طیور, گوشت

تخم نطفه دار مرغ پلیموت راک 25,000 تومان

معرفی مرغ پلیموت {قیمت تخم نطفه دار مرغ پلیموت = 25.000 هزار تومان} نژادهاى موجود در اين دسته اولين بار