نمایش یک نتیجه

تخم نطفه دار مرغ پلیموت راک 6000 تومان

معرفی مرغ پلیموت {قیمت تخم نطفه دار مرغ پلیموت = 18.000 هزار تومان} نژادهاى موجود در اين دسته اولين بار