نمایش یک نتیجه

دستگاه جوجه کشی-672 تایی-هواباتور

دستگاه جوجه کشی-672 تایی-هواباتور هواباتور 672 تایی یک محصول ایرانی است که توانایی جوجه کشی از تخم نطفه دار تمامی