نمایش دادن همه 3 نتیجه

دستگاه جوجه کشی-1008 تایی-هواباتور

دستگاه جوجه کشی-1008 تایی-هواباتور دستگاه جوجه کشی 1008 تایی برای جوجه کشی از تخم نطفه دار تمامی پرنده های بومی

دستگاه جوجه کشی-336 تایی-هواباتور

دستگاه جوجه کشی-336 تایی-هواباتور دستگاه جوجه کشی 336 تایی با سیستم هوش مصنوعی و نسل جدید سنسورهای SHT3 طراحی شده

دستگاه جوجه کشی-672 تایی-هواباتور

دستگاه جوجه کشی-672 تایی-هواباتور هواباتور 672 تایی یک محصول ایرانی است که توانایی جوجه کشی از تخم نطفه دار تمامی