نمایش یک نتیجه

دستگاه جوجه کشی-شترمرغ-64 تایی

دستگاه جوجه کشی-شترمرغ-64 تایی تخم نطفه دار شترمرغ نیز مانند تخم هر پرنده دیگری در دو دوره ستر و هچر