نمایش دادن همه 2 نتیجه

تخم نطفه دار مرغ پلیموت راک 6000 تومان

معرفی مرغ پلیموت {قیمت تخم نطفه دار مرغ پلیموت = 18.000 هزار تومان} نژادهاى موجود در اين دسته اولين بار

تخم نطفه دار مرغ کوتوله 6,000 تومان

معرفی مرغ نژاد کوتوله اولاندسک {قیمت تخم نطفه دار مرغ کوتوله اولاندسک = 18.000 هزار تومان} بنتام های واقعی هستند