نمایش دادن همه 2 نتیجه

تخم نطفه دار مرغ پلیموت راک 25,000 تومان

معرفی مرغ پلیموت {قیمت تخم نطفه دار مرغ پلیموت = 25.000 هزار تومان} نژادهاى موجود در اين دسته اولين بار

تخم نطفه دار ابریشمی کوپال 25,000 تومان

معرفی مرغ و خروس نژاد ابریشمی،سیلکی {قیمت تخم نطفه دار مرغ و خروس ابریشمی = 25.000 هزار تومان} منشاء مرغ