نمایش دادن همه 3 نتیجه

تخم نطفه دار شتر مرغ 85,000 تومان

معرفی شتر مرغ {قیمت تخم نطفه دار شترمرغ = 210.000 هزار تومان} مصریان باستان در ۲۰۰۰سال قبل شتر مرغ را

تخم نطفه دار کبک 2200 تومان

معرفی کبک {قیمت تخم نطفه دار کبک = 8.000 هزار تومان} كبك پرنده ای است با نام علمی Alectoris chukar

تخم نطفه دار مرغ امپراطور 30,000 تومان

معرفی مرغ و خروس امپراطور {قیمت تخم نطفه دار مرغ و خروس امپراطور = 30.000 هزار تومان} برهما (امپراطور) یک