نمایش دادن همه 3 نتیجه

دستگاه جوجه کشی-شترمرغ-16 تایی

دستگاه جوجه کشی-شترمرغ-16 تایی در بین تمامی پرنده ها، شترمرغ از جثه بزرگتر و تخم سنگین تر و درشت تری

دستگاه جوجه کشی-شترمرغ-24 تایی

دستگاه جوجه کشی-شترمرغ-24 تایی دستگاه جوجه کشی شترمرغ همانطور که از اسم آن پیدا است مخصوص تخم شترمرغ طراحی شده

دستگاه جوجه کشی-شترمرغ-64 تایی

دستگاه جوجه کشی-شترمرغ-64 تایی تخم نطفه دار شترمرغ نیز مانند تخم هر پرنده دیگری در دو دوره ستر و هچر