نمایش یک نتیجه

ترموستات (لامپ مادر مصنوعی)

ترموستات (لامپ مادر مصنوعی) جهت پرورش جوجه یک روزه، بعد از خروج آنها از دستگاه جوجه کشی به یک لامپ مادر مصنوعی