نمایش دادن همه 11 نتیجه

تخم نطفه دار طوطی ماکائو هیبرید 420.000 تومان

معرفی طوطی ماکائو هیبرید:تخم نطفه دار طوطی ماکائو هیبرید 3.444.000 تومان تخم نطفه دار طوطی ماکائو هیبرید 3.444.000 تومان Hybrid

تخم نطفه دار توکان چوکو 550,000 تومان

معرفی توکان چوکو:تخم نطفه دار توکان چوکو 4,284,000 تومان تخم نطفه دار توکان چوکو 4,284,000 تومان مثل کوکائین های دیگر،

تخم نطفه دار طوطی کاکادو آمبرلا 280,000 تومان

معرفی طوطی کاکادو ملوکان: تخم نطفه دار طوطی کاکادو آمبرلا 1,900,000 تومان طوطی کاکادو ملوکان بخاطر داشتن تاج نارنجی بسیار