نمایش دادن همه 2 نتیجه

تخم نطفه دار بوقلمون بیوتی 6,000 تومان

معرفی بوقلمون بیوتی بتخم نطفه دار بوقلمون بیوتی 17,000 تومان وقلمون از پرنده های نیمه سنگین به شمار می آید

تخم نطفه دار بوقلمون برنزه امریکایی 14,000 تومان

معرفی بوقلمون {قیمت تخم نطفه دار بوقلمون برنزه آمریکایی = 14.000 هزار تومان} بوقلمون بزرگترین و سنگین ترین پرنده خانگی