نحوه پرداخت

کابران می توانند وجه سفارش خود را به شماره کارت‌ قید شده در این صفحه، کارت به کارت نمایند. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توان از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده کرد.

نکته: بدیهی است در صورت واریز مبلغ به حساب های غیر، مسئولیتی متوجه شرکت جوجه ساز نخواهد بود.

نکته: پس از واریز وجه حتما با شماره های درج شده در بخش تماس با ما واریزی را اطلاع دهید.